Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

20/11/2023 :: ( 35 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ข้ามลำห้วยแม่ขี้มูกหลวง บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ข้ามลำห้วยแม่ขี้มูกหลวง บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 200 ดาวน์โหลด )

Tags: