Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

22/11/2023 :: ( 16 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ศึกฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ศึก เชื่อม บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 145 ดาวน์โหลด )

Tags: