Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

23/11/2023 :: ( 18 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 17/2567 โครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง ริมน้ำแม่นาย บ้านโป่งขนุนฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 17/2567 โครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง ริมน้ำแม่นาย บ้านโป่งขนุน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

: ( 51 ดาวน์โหลด )

Tags: