Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

29/11/2023 :: ( 36 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังฯ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 110 ดาวน์โหลด )

Tags: