Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

17/12/2021 :: ( 318 ผู้เข้าชม )

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโนงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง e-GP

                                             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโนงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง e-GP


Tags: