Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

12/12/2023 :: ( 29 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 28/2567 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งขนุน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ศึกฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 28/2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งขนุน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก

: ( 162 ดาวน์โหลด )

Tags: