Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

18/12/2023 :: ( 25 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2567 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2567 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

: ( 170 ดาวน์โหลด )

Tags: