Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

02/01/2024 :: ( 21 ผู้เข้าชม )

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 126 ดาวน์โหลด )

Tags: