Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

08/01/2024 :: ( 19 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่แจ่ม บริเวณคอสะพาน อบจ.เชียงใหม่ บ้านเจียงฯ

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่แจ่ม บริเวณคอสะพาน อบจ.เชียงใหม่ บ้านเจียง หมู่ที่ 18 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 75 ดาวน์โหลด )

Tags: