Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

17/01/2024 :: ( 28 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังฯ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 60 ดาวน์โหลด )

Tags: