Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

24/01/2024 :: ( 14 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่นฯ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น (เขต อบต.บ้านแอ่น) อำเภอดอยเต่า เชื่อม บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล (เขต ทต.บ้านตาล) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 6 ดาวน์โหลด )

Tags: