Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

25/01/2024 :: ( 14 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่กวง หมู่ที่ 6 ตำบลสันนาเม็งฯ

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่กวง หมู่ที่ 6 ตำบลสันนาเม็ง (เขต ทต.สันนาเม็ง) เชื่อม บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย

: ( 89 ดาวน์โหลด )

Tags: