Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

25/01/2024 :: ( 12 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลฮอดฯ

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลฮอด (เขต อบต.ฮอด) เชื่อม บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ (เขต อบต.นาคอเรือ) อำเภอฮอด

: ( 91 ดาวน์โหลด )

Tags: