Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

26/01/2024 :: ( 22 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 1,890 ลบ.ม. เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมเสริมหินคลุกพื้นทางถนนบ้านจอมคีรีฯ

ประกวดราคาซื้อซื้อหินคลุก จำนวน 1,890 ลบ.ม. เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมเสริมหินคลุกพื้นทางถนนบ้านจอมคีรี - บ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นะ เชื่อม บ้านวังมะริว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 42 ดาวน์โหลด )

Tags: