Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

26/01/2024 :: ( 15 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองนะฯ

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองนะ (เขต ทต.เมืองนะ) อำเภอเชียงดาว เชื่อม บ้านจอง หมู่ที่ 2 ตำบลเปียงหลวง

: ( 103 ดาวน์โหลด )

Tags: