Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

02/02/2024 :: ( 22 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ (เขต ทต.น้ำแพร่) เชื่อม บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง (เขต ทต.บ้านโป่ง) อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 110 ดาวน์โหลด )

Tags: