Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

09/02/2024 :: ( 16 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอังครักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลข่วงเปาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอังครักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลข่วงเปา (เขต อบต.ข่วงเปา) เชื่อมบ้านน้ำตกแม่กลาง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านหลวง (เขต ทต.บ้านหลวง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 36 ดาวน์โหลด )

Tags: