Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

08/02/2024 :: ( 26 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบงฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบง (เขต ทต.ป่าบง) อำเภอสารภี เชื่อม บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา (เขต ทม.ต้นเปา) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

: ( 111 ดาวน์โหลด )

Tags: