Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

12/02/2024 :: ( 12 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลสันทรายฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลสันทราย (เขต อบต.สันทราย) เชื่อม บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าไหน่ (เขต ทต.ป่าไหน่) อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 25 ดาวน์โหลด )

Tags: