Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

12/02/2024 :: ( 11 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 ตำบลมืดกาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 ตำบลมืดกา (เขต อบต.ท่าเดื่อ) เชื่อม บ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเดื่อ (เขต ทต.ท่าเดื่อ-มืดกา) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 26 ดาวน์โหลด )

Tags: