Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

21/02/2024 :: ( 25 ผู้เข้าชม )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษารวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษารวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 เพื่อสนับสนุนงานบริหารลดความเสี่ยงและผลกระทบจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 74 ดาวน์โหลด )

Tags: