Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

22/02/2024 :: ( 32 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยางเปียง (เขต อบต.ยางเปียง) เชื่อม บ้านห้วยน้ำดั้นฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยางเปียง (เขต อบต.ยางเปียง) เชื่อม บ้านห้วยน้ำดั้น หมู่ที่ 9 ตำบลม่อนจอง (เขต อบต.ม่อนจอง) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 68 ดาวน์โหลด )

Tags: