Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

23/02/2024 :: ( 7 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร บ้านแจ่มน้อยฯ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

: ( 75 ดาวน์โหลด )

Tags: