Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

28/02/2024 :: ( 8 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดทำผิวขัดเคลือบเงาให้สวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดทำผิวขัดเคลือบเงาให้สวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 29 ดาวน์โหลด )

Tags: