Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

04/03/2024 :: ( 25 ผู้เข้าชม )

สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาประจำอำเภอดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3

สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาประจำอำเภอดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา

: ( 88 ดาวน์โหลด )

Tags: