Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

06/03/2024 :: ( 18 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่หลองฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่หลอง เชื่อม บ้านห้วยปู หมู่ที่ 4 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 84 ดาวน์โหลด )

Tags: