Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

08/03/2024 :: ( 10 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อม บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

: ( 60 ดาวน์โหลด )

Tags: