Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

13/03/2024 :: ( 28 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 7

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกียน เชื่อม บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 57 ดาวน์โหลด )

Tags: