Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

15/03/2024 :: ( 7 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 6

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเปียง เชื่อม บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 52 ดาวน์โหลด )

Tags: