Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

18/03/2024 :: ( 10 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสะ หมู่ที่ 8

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แสะ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแป๋ เชื่อม บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

: ( 50 ดาวน์โหลด )

Tags: