Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

03/04/2024 :: ( 4 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว (เขต ทต.ดอนแก้ว) เชื่อม บ้านกู่แดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแฝก

: ( 25 ดาวน์โหลด )

Tags: