Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

09/04/2024 :: ( 4 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ขาน บ้านห้วยแก้วฯ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ขาน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชื่อม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

: ( 1 ดาวน์โหลด )

Tags: