Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

11/04/2024 :: ( 4 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 20 ตำบลดอยหล่อ

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 20 ตำบลดอยหล่อ (เขต อบต.ดอยหล่อ) อำเภอดอยหล่อ เชื่อม บ้านหนองห่ายสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลข่วงเปา (เขต อบต.ข่วงเปา) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 15 ดาวน์โหลด )

Tags: