Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

18/04/2024 :: ( 9 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก๋ว

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก๋ว (เขต ทต.หนองแก๋ว) เชื่อม บ้านต้นแก หมู่ที่ 8 ตำบลหารแก้ว (เขต ทต.หารแก้ว) อำเภอ

: ( 25 ดาวน์โหลด )

Tags: