Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

19/04/2024 :: ( 14 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่แม่ป่าขาง หมู่ที่ 10

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่แม่ป่าขาง หมู่ที่ 10 ตำบลออนเหนือ (เขต อบต.ออนเหนือ) เชื่อมบ้านสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ (เขต อบต.บ้านสหกรณ์) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

: ( 12 ดาวน์โหลด )

Tags: