Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

19/04/2024 :: ( 9 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่อุทยานแห่งชาติม่อนล้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่อุทยานแห่งชาติม่อนล้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ( 13 ดาวน์โหลด )

Tags: