Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

19/04/2024 :: ( 10 ผู้เข้าชม )

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่อังครักษ์ หมู่ที่ 15

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่อังครักษ์ หมู่ที่ 15 ตำบลข่วงเปา (เขต อบต.ข่วงเปา) เชื่อม บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหลวง (เขต ทต.บ้านหลวง)

: ( 29 ดาวน์โหลด )

Tags: