Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

28/05/2024 :: ( 11 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.1-0116 บ้านวัดจันทร์ฯ

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.1-0116 บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

: ( 28 ดาวน์โหลด )

Tags: