Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

30/05/2024 :: ( 13 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองแม่ตาช่วย บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองแม่ตาช่วย บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ (เขต ทต.น้ำแพร่พัฒนา) อำเภอหางดง เชื่อม บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำบ่อหลวง (เขต อบต.น้ำบ่อหลวง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 8 ดาวน์โหลด )

Tags: