Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

04/06/2024 :: ( 15 ผู้เข้าชม )

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมหนองโจ้ฝั่งซ้าย บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมหนองโจ้ฝั่งซ้าย บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองควาย เชื่อม บ้านต๋ม หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 16 ดาวน์โหลด )

Tags: