Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง

12/06/2024 :: ( 17 ผู้เข้าชม )

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay สายทาง ถนนทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ถนนทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท ยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Hotmix) พร้อมปู จำนวน 536 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ( 26 ดาวน์โหลด )

Tags: