Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

14/06/2024 :: ( 121 ผู้เข้าชม )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

: ( 31 ดาวน์โหลด )

Tags: