Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
บริการ

20/12/2021 :: ( 170 ผู้เข้าชม )

สถิติการให้บริการ ณ โซนเหนือ ในปีงบประมาณ 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน 31 ฉบับ

อบจ.เชียงใหม่ส่วนแยก เขตเหนือ

โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.สาขา ๒

ในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง และอ.พร้าว

ในปี 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการ จำนวน 31 ฉบับ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๙๒ ฉบับ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๙๐ ฉบับ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๓๔ ฉบับ

ในปี 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการ จำนวน 31 ฉบับ


Tags: