Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
บริการ

20/12/2021 :: ( 406 ผู้เข้าชม )

สถิติการให้บริการ ณ โซนใต้ ในปีงบประมาณ 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน 24 ฉบับ

อบจ.เชียงใหม่ส่วนแยก เขตใต้

โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.สาขา ๑

ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ออด อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

ในปี 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการ จำนวน 24 ฉบับ

   

   

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๘๐ ฉบับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๕๔ ฉบับ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๓๔ ฉบับ

ในปี 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการ จำนวน 24 ฉบับ


Tags: