Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

Lorem Ipsum is simply dummy text 1

17/11/2022 :: Lorem Ipsum is simply dummy text 1

Lorem Ipsum is simply dummy text Lorem Ipsum is simply dummy text 1

 

22/11/2022 :: Lorem Ipsum is simply dummy text th

Lorem Ipsum is simply dummy text Lorem Ipsum is simply dummy text

 

23/11/2022 :: ทดสอบ

ทดสอบ

 

11/03/2024 :: test