Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ติดต่อ อบจ.

21/03/2022 :: ( 2,136 ผู้เข้าชม )

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่หน่วยงาน        : กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่

                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 888 ถนนโชตนา

                           ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

>> หมายเลขโทรศัพท์  :  0 5399 8333 ต่อ 179

>> หมายเลขโทรสาร   :  0 5399 8333 ต่อ 179

    


Tags: