องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายเชิญชวนนักเรียนเยาวชนและผู้สนใจร่วมงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น"

26/07/2022 :: ( 101 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชิญเที่ยวงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ภายในงานพบกับกิจกรรม
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ
>> นิทรรศการทางวิชาการ
>>เวทีแสดงความสามารถ
>>การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่
>> นิทรรศการเครือข่ายการศึกษาเชียงใหม่
>> นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต
>> นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน
>> การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา
งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
>> นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์
>> กิจกรรม Workshop งานหัตถกรรมกลุ่มชาติพันธุ์
>> การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
>> การจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธุ์

Tags: