Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

09/02/2022 :: ( 156 ผู้เข้าชม )

ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19โดยรับวัคซีนโมเดอนา
ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน QR code หรือ Link https://forms.gle/KdDav3PNTKs1VoSY9
ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำกัดจำนวน
วันละ 1,000 คน ***หากครบ 1,000 คน ท่านสามารถลงทะเบียนได้
ในวันถัดไป จนกว่าวัคซีนจะหมด***

Tags: