Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

14/02/2022 :: ( 8,385 ผู้เข้าชม )

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 โดยรับวัคซีนโมเดอนา โดยอบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) : คลิกที่นี่


รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) : คลิกที่นี่


รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) : คลิกที่นี่


รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565) : คลิกที่นี่


รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) : คลิกที่นี่


รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) : คลิกที่นี่


รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) : คลิกที่นี่


Tags: