Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

24/02/2022 :: ( 66 ผู้เข้าชม )

ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 , วัคซีนโควิด-19 และการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 , วัคซีนโควิด-19 และการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ หรือเรื่องอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-1025783, 098-1028632, 084-8052121, 084-8053131 และ 098-1023422 ทุกวัน เวลา 08.30 - 20.00 น. ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาสามารถติดต่อได้ที่ โทร.สายด่วน สปสช.1330 กด 14 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ศูนย์ประสานงาน ATK เชียงใหม่ โทร.0654724315 , 0654724316 , 0654724317 ,0654724318 , 0654724319 และศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอทุกแห่ง ได้ทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น.

Tags: